siláołtsooí nilį́į́ nítʼę́ʼę́ę

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Navajo[edit]

Noun[edit]

siláołtsooí nilį́į́ nítʼę́ʼę́ę

  1. Alternative spelling of siláołtsooí nilį́į́ ńtʼę́ʼę́ę