ఆకుపచ్చ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Various shades of green.

Etymology[edit]

ఆకు (āku) +‎ పచ్చ (pacca).

Noun[edit]

ఆకుపచ్చ (ākupacca)

  1. green, leaf green.

See also[edit]

(basic colors) రంగు; నలుపు (nalupu)/కృష్ణము (kr̥ṣṇamu), నీలము (nīlamu), పింగళము (pimgaḷamu), బూడిద (būḍida), ఆకుపచ్చ (ākupacca), నారింజ (nārimja), గులాబి (gulābi), ధూమ్రము (dhūmramu), ఎరుపు (erupu)/అరుణము (aruṇamu), తెలుపు (telupu)/ధవళము (dhavaḷamu), పసుపు (pasupu) (Category: te:Colors)