మ్రానుగోయిల

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

మ్రానుఁగోయిల (mrānuṅgōyila)

Etymology[edit]

మ్రాను (mrānu) +‎ కోయిల (kōyila)

Noun[edit]

మ్రానుగోయిల (mrānugōyila)

  1. the woodpecker bird.