ǀʻàã

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: ǀʻáa, ǀʻâa, and ǀʻáã

ǃXóõ[edit]

Noun[edit]

ǀʻàã (tone II, class 2, plural ǀʻàn-tê, diminutive kâ-ǀʻàã-mà or ǀʻàã ʘàa, diminutive plural ǀʻàã ʘʻâni or ǀʻàna-tê ʘʻâni)

  1. fire, firewood
    • ǃqhàn tì ìh ń m'ã ǀʻàã bí ń kâ ʻōhba ʻǀêẽ.
      • This moon is like fire, i.e. is red.

Derived terms[edit]

References[edit]