μακεδνός

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

Uncertain.

Traditionally explained as either formed from a nominal construction parallel to μακρός (makrós), μῆκος (mêkos) + suffix -δόν- (-dón-) which is typical for appellations, animal names and nomina actionis[1] and may be zero vocalism of -δόνος (-dónos), -δών- (-dṓn-).[2] It can also be perceived as an arrangement of μηκεδανός (mēkedanós, long), in its turn derivation of μῆκος (mêkos).[2] Hesychius records μακεδνή (fem) as 'long, tall'[3].

Beekes suggests a Pre-Greek non-Indo-European origin,[4] however de Decker argues the arguments are insufficient.[5]

Pronunciation[edit]

 

Adjective[edit]

μᾰκεδνός (makednósm (feminine μᾰκεδνή, neuter μᾰκεδνόν); first/second declension

 1. tall, taper
  • 8th century BC, Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, 7.106
   αἱ δ' ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν ἥμεναι, οἱά τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο·
   and they sat, looking down on looms and turning wool; moving like leaves of a tall poplar.

Inflection[edit]

References[edit]

 1. ^ Frisk, Hjalmar (1970), “μακεδνός”, in Griechisches etymologisches Wörterbuch (in German), volume II, Heidelberg: Carl Winter, page 163:
  μακε-δν-ός (...) ein suffixales -δόν- ist in Tiernamen, sonstigen Appellativen, sowie in Nom. actionis u. a. zu Hause. Als Grundlage dürfte eine mit μακ-ρός, μῆ-κος parallel gehende nominale Bildung gedient haben.
 2. 2.0 2.1 Chantraine, Pierre (1968–1980), “μακεδνός”, in Dictionnaire étymologique de la langue grecque (in French), Paris: Klincksieck, pages 659–660:
  -δν-o peut représenter un vocalisme zéro d'un suffix -δών-, -δόνος... Dérivés tardifs et rares: μηκεδανός « long » (AP, Nonnus), arrangement de μακεδνός.
 3. ^ Hesychius of Alexandria, Glossae
 4. ^ Beekes, Robert S. P. (2010) Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill
 5. ^ http://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/2016/Issue%202/art/7742/

Further reading[edit]