ווערן

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Yiddish[edit]

Etymology[edit]

From Old High German werdan, from Proto-Germanic *werþaną, from Proto-Indo-European *wértti.

Verb[edit]

ווערן (vern) (past participle געוואָרן (gevorn))

 1. To become
  • משה נאַדיר, דער רבי אלימלך
   אַז דער רבי אלימלך / איז געוואָרן זייער פֿריילעך, / איז געוואָרן זייער פֿריילעך אלימלך, / האָט ער אויסגעטאָן די תּפֿילין / און האָט אָנגעטאָן די ברילן / און געשיקט נאָך די פֿידלערס די צוויי.‎
   az der rebe elimelekh / iz gevorn zeyer freylekh, / iz gevorn zeyer freylekh elimelekh, / hot er oysgeton di tfilin / un hot ongeton di briln / un geshikt nokh di fidlers di tsvey.
   When the rabbi Elimelekh / became very merry, / became very merry Elimelekh, / he took off his tefillin / and put on his glasses / and sent for the fiddlers the two.

Inflection[edit]