פֿאַרשאָלטן

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Yiddish[edit]

Pronunciation[edit]

Adjective[edit]

פֿאַרשאָלטן (farsholtn)

  1. (vulgar) goddamn

Declension[edit]

Verb[edit]

פֿאַרשאָלטן (farsholtn)

  1. past of פֿאַרשילטן (farshiltn)