צוזאַמען

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Yiddish[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Compare German zusammen.

Pronunciation[edit]

Adverb[edit]

צוזאַמען (tsuzamen)

 1. together
  • (Can we date this quote?), “⁧אין אַלע גאַסן⁩ [On every street]”:
   ברידער און שוועסטער
   לאָמיר גיין צוזאַמען
   לאָמיר ניקאָלײַקעלען
   באַגראָבן מיט דער מאַמען
   brider un shvester
   lomir geyn tsuzamen
   lomir nikolaykelen
   bagrobn mit der mamen
   Brothers and sisters
   let's all get together
   let's bury little Nicholai
   with his mother.

See also[edit]