કુંવારપાઠું

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

Noun[edit]

કુંવારપાઠું (kũvārpāṭhũn

  1. aloe vera

Declension[edit]

Declension of કુંવારપાઠું
singular plural
nominative કુંવારપાઠું (kũvārpāṭhũ) કુંવારપાઠાં (kũvārpāṭhā̃), કુંવારપાઠાંઓ (kũvārpāṭhā̃o)
oblique/vocative કુંવારપાઠા (kũvārpāṭhā) કુંવારપાઠાંઓ (kũvārpāṭhā̃o)
instrumental કુંવારપાઠે (kũvārpāṭhe) કુંવારપાઠાંએ (kũvārpāṭhā̃e)
locative કુંવારપાઠે (kũvārpāṭhe) કુંવારપાઠે (kũvārpāṭhe)