ભડવીર

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

Noun[edit]

ભડવીર (bhaḍvīrm

 1. hero, warrior, soldier, fighter
  • 1928, ઝવેરચંદ કાળીદાસ મેઘાણી, “ચારણ-કન્યા”:
   સિંહણ, તારો ભડવીર ભાગ્યો / રણ મેલીને કાયર ભાગ્યો
   sĩhṇa, tāro bhaḍvīra bhāgyo / raṇ melīne kāyar bhāgyo
   lioness, your hero fled / fleeing the field the coward fled