அன்னம்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil

[edit]

Pronunciation

[edit]
 • Audio:(file)
ஒரு அன்னம்

Etymology 1

[edit]

Probably from Sanskrit हंस (haṃsa),[1] and possibly a doublet of ஹம்ஸம் (hamsam), அமுசம் (amucam), and அம்சம் (amcam).

Noun

[edit]

அன்னம் (aṉṉam)

 1. swan
  Synonyms: மென்னடை (meṉṉaṭai), ஓதிமம் (ōtimam), எகின் (ekiṉ), தூவி (tūvi), மராளம் (marāḷam), வாவிப்புள் (vāvippuḷ), அங்கிசம் (aṅkicam), களகம் (kaḷakam), காதம்பம் (kātampam)
Declension
[edit]
m-stem declension of அன்னம் (aṉṉam)
Singular Plural
Nominative அன்னம்
aṉṉam
அன்னங்கள்
aṉṉaṅkaḷ
Vocative அன்னமே
aṉṉamē
அன்னங்களே
aṉṉaṅkaḷē
Accusative அன்னத்தை
aṉṉattai
அன்னங்களை
aṉṉaṅkaḷai
Dative அன்னத்துக்கு
aṉṉattukku
அன்னங்களுக்கு
aṉṉaṅkaḷukku
Genitive அன்னத்துடைய
aṉṉattuṭaiya
அன்னங்களுடைய
aṉṉaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative அன்னம்
aṉṉam
அன்னங்கள்
aṉṉaṅkaḷ
Vocative அன்னமே
aṉṉamē
அன்னங்களே
aṉṉaṅkaḷē
Accusative அன்னத்தை
aṉṉattai
அன்னங்களை
aṉṉaṅkaḷai
Dative அன்னத்துக்கு
aṉṉattukku
அன்னங்களுக்கு
aṉṉaṅkaḷukku
Benefactive அன்னத்துக்காக
aṉṉattukkāka
அன்னங்களுக்காக
aṉṉaṅkaḷukkāka
Genitive 1 அன்னத்துடைய
aṉṉattuṭaiya
அன்னங்களுடைய
aṉṉaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 அன்னத்தின்
aṉṉattiṉ
அன்னங்களின்
aṉṉaṅkaḷiṉ
Locative 1 அன்னத்தில்
aṉṉattil
அன்னங்களில்
aṉṉaṅkaḷil
Locative 2 அன்னத்திடம்
aṉṉattiṭam
அன்னங்களிடம்
aṉṉaṅkaḷiṭam
Sociative 1 அன்னத்தோடு
aṉṉattōṭu
அன்னங்களோடு
aṉṉaṅkaḷōṭu
Sociative 2 அன்னத்துடன்
aṉṉattuṭaṉ
அன்னங்களுடன்
aṉṉaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental அன்னத்தால்
aṉṉattāl
அன்னங்களால்
aṉṉaṅkaḷāl
Ablative அன்னத்திலிருந்து
aṉṉattiliruntu
அன்னங்களிலிருந்து
aṉṉaṅkaḷiliruntu

Etymology 2

[edit]

Borrowed from Sanskrit अन्न (anna).

Noun

[edit]

அன்னம் (aṉṉam)

 1. food
  Synonym: உணவு (uṇavu)
 2. (archaic) boiled rice
  Synonym: சோறு (cōṟu)
Declension
[edit]
m-stem declension of அன்னம் (aṉṉam) (singular only)
Singular Plural
Nominative அன்னம்
aṉṉam
-
Vocative அன்னமே
aṉṉamē
-
Accusative அன்னத்தை
aṉṉattai
-
Dative அன்னத்துக்கு
aṉṉattukku
-
Genitive அன்னத்துடைய
aṉṉattuṭaiya
-
Singular Plural
Nominative அன்னம்
aṉṉam
-
Vocative அன்னமே
aṉṉamē
-
Accusative அன்னத்தை
aṉṉattai
-
Dative அன்னத்துக்கு
aṉṉattukku
-
Benefactive அன்னத்துக்காக
aṉṉattukkāka
-
Genitive 1 அன்னத்துடைய
aṉṉattuṭaiya
-
Genitive 2 அன்னத்தின்
aṉṉattiṉ
-
Locative 1 அன்னத்தில்
aṉṉattil
-
Locative 2 அன்னத்திடம்
aṉṉattiṭam
-
Sociative 1 அன்னத்தோடு
aṉṉattōṭu
-
Sociative 2 அன்னத்துடன்
aṉṉattuṭaṉ
-
Instrumental அன்னத்தால்
aṉṉattāl
-
Ablative அன்னத்திலிருந்து
aṉṉattiliruntu
-

References

[edit]
 • Miron Winslow (1862) “அன்னம்”, in A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil, Madras: P. R. Hunt
 1. ^ University of Madras (1924–1936) “அன்னம்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press