காப்பியம்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

From Sanskrit काव्य (kāvyá, poem).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

காப்பியம் (kāppiyam)

  1. a type of narrative poem, epic

Declension[edit]

m-stem declension of காப்பியம் (kāppiyam)
Singular Plural
Nominative காப்பியம்
kāppiyam
காப்பியங்கள்
kāppiyaṅkaḷ
Vocative காப்பியமே
kāppiyamē
காப்பியங்களே
kāppiyaṅkaḷē
Accusative காப்பியத்தை
kāppiyattai
காப்பியங்களை
kāppiyaṅkaḷai
Dative காப்பியத்துக்கு
kāppiyattukku
காப்பியங்களுக்கு
kāppiyaṅkaḷukku
Genitive காப்பியத்துடைய
kāppiyattuṭaiya
காப்பியங்களுடைய
kāppiyaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative காப்பியம்
kāppiyam
காப்பியங்கள்
kāppiyaṅkaḷ
Vocative காப்பியமே
kāppiyamē
காப்பியங்களே
kāppiyaṅkaḷē
Accusative காப்பியத்தை
kāppiyattai
காப்பியங்களை
kāppiyaṅkaḷai
Dative காப்பியத்துக்கு
kāppiyattukku
காப்பியங்களுக்கு
kāppiyaṅkaḷukku
Benefactive காப்பியத்துக்காக
kāppiyattukkāka
காப்பியங்களுக்காக
kāppiyaṅkaḷukkāka
Genitive 1 காப்பியத்துடைய
kāppiyattuṭaiya
காப்பியங்களுடைய
kāppiyaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 காப்பியத்தின்
kāppiyattiṉ
காப்பியங்களின்
kāppiyaṅkaḷiṉ
Locative 1 காப்பியத்தில்
kāppiyattil
காப்பியங்களில்
kāppiyaṅkaḷil
Locative 2 காப்பியத்திடம்
kāppiyattiṭam
காப்பியங்களிடம்
kāppiyaṅkaḷiṭam
Sociative 1 காப்பியத்தோடு
kāppiyattōṭu
காப்பியங்களோடு
kāppiyaṅkaḷōṭu
Sociative 2 காப்பியத்துடன்
kāppiyattuṭaṉ
காப்பியங்களுடன்
kāppiyaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental காப்பியத்தால்
kāppiyattāl
காப்பியங்களால்
kāppiyaṅkaḷāl
Ablative காப்பியத்திலிருந்து
kāppiyattiliruntu
காப்பியங்களிலிருந்து
kāppiyaṅkaḷiliruntu

Derived terms[edit]