అంతర్జాతీయ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Adjective[edit]

అంతర్జాతీయ (antarjātīya)

  1. Of or pertaining to more than one nation -international.
    చిన్న సమస్యను అంతర్జాతీయ సమస్యగా చేస్తున్నావు.