అందించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

అందు (andu) +‎ -ఇంచు (-iñcu)

Verb[edit]

అందించు (andiñcu)

  1. (transitive) To give, hand over, to enable, to get.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము అందించాను అందించాము
2nd person: నీవు / మీరు అందించావు అందించారు
3rd person m: అతను / వారు అందించాడు అందించారు
3rd person f: ఆమె / వారు అందించింది అందించారు

References[edit]

“అందు” in Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge, page 014