అమ్ము

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

అమ్ము (ammu) (causal అమ్మించు)

  1. (transitive) to sell.
    నేను పండ్లు అమ్ముతున్నాను.
    nēnu paṃḍlu ammutunnānu.
    I am selling fruits.

Conjugation[edit]

DURATIVE singular plural
1st person: నేను / మేము అమ్ముతున్నాను అమ్ముతున్నాము
2nd person: నీవు / మీరు అమ్ముతున్నావు అమ్ముతున్నారు
3rd person m: అతను / వారు అమ్ముతున్నాడు అమ్ముతున్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు అమ్ముతున్నది అమ్ముతున్నారు
PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము అమ్మాను అమ్మాము
2nd person: నీవు / మీరు అమ్మావు అమ్మారు
3rd person m: అతను / వారు అమ్మాడు అమ్మారు
3rd person f: ఆమె / వారు అమ్మింది అమ్మారు

Noun[edit]

అమ్ము (ammu) (plural అమ్ములు (ammulu))

  1. arrow; dart.

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]