ఆపు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: ఆఁపు

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

Verb[edit]

ఆపు (āpu)

  1. (transitive) to stop

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము ఆపాను ఆపాము
2nd person: నీవు / మీరు ఆపావు ఆపారు
3rd person m: అతను / వారు ఆపాడు ఆపారు
3rd person f: ఆమె / వారు ఆపింది ఆపారు

Synonyms[edit]

Noun[edit]

ఆపు (āpu? (plural ఆపులు)

  1. a stoppage

Synonyms[edit]