ఆగు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

ఆగు (āgu) (causal ఆపు)

  1. (transitive) to stop

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము ఆగాను ఆగాము
2nd person: నీవు / మీరు ఆగావు ఆగారు
3rd person m: అతను / వారు ఆగాడు ఆగారు
3rd person f: ఆమె / వారు ఆగింది ఆగారు

Synonyms[edit]