కను

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

కను (kanu) (plural కనులు (kanulu))

  1. The eye.

Derived terms[edit]

Synonyms[edit]

Verb[edit]

కను (kanu)

  1. To see.
  2. To bear young.
    ఆమె నలుగురు పిల్లలను కన్నది.
    She gave birth to four children.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము కన్నాను కన్నాము
2nd person: నీవు / మీరు కన్నావు కన్నారు
3rd person m: అతను / వారు కన్నాడు కన్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు కన్నది కన్నారు

Synonyms[edit]