కుంపటి

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu

[edit]

Noun

[edit]

కుంపటి (kumpaṭi? (plural కుంపటులు)

  1. stove
  2. A chafing dish.
  3. A goldsmith's portable furnace.
    కంసాలి వద్ద వుండవలె, కుంపట్లో వుండవలె
    kaṁsāli vadda vuṇḍavale, kumpaṭlō vuṇḍavale
    It must be with the goldsmith, or in the chafing dish.

References

[edit]