జారు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

జారు ‎(jāru) ‎(causal జార్చు)

  1. to slide, glide, slip

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము జారాను జారాము
2nd person: నీవు / మీరు జారావు జారారు
3rd person m: అతను / వారు జారాడు జారారు
3rd person f: ఆమె / వారు జారింది జారారు

Derived terms[edit]