తేలు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

A Black తేలు.

Etymology[edit]

From Proto-Dravidian *tēḷ.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

తేలు (tēlu? (plural తేళ్ళు)

  1. scorpion

Synonyms[edit]

Verb[edit]

తేలు (tēlu) (causal తేలించు)

  1. to float

Conjugation[edit]

DURATIVE singular plural
1st person: నేను / మేము తేలుతున్నాను తేలుతున్నాము
2nd person: నీవు / మీరు తేలుతున్నావు తేలుతున్నారు
3rd person m: అతను / వారు తేలుతున్నాడు తేలుతున్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు తేలుతున్నది తేలుతున్నారు

References[edit]

“తేలు” in Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge, page 555