తేలు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

A Black తేలు.

Etymology[edit]

EB1911 - Volume 01 - Page 001 - 1.svg This entry lacks etymological information. If you are familiar with the origin of this term, please add it to the page per etymology instructions.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

తేలు ‎(tēlu)

  1. scorpion

Synonyms[edit]

Verb[edit]

తేలు ‎(tēlu)

  1. to float

Conjugation[edit]

DURATIVE singular plural
1st person: నేను / మేము తేలుతున్నాను తేలుతున్నాము
2nd person: నీవు / మీరు తేలుతున్నావు తేలుతున్నారు
3rd person m: అతను / వారు తేలుతున్నాడు తేలుతున్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు తేలుతున్నది తేలుతున్నారు