తోలు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

తోలు ‎(tōlu)

  1. skin, hide
  2. leather

Derived terms[edit]

Synonyms[edit]

Verb[edit]

తోలు ‎(tōlu)

  1. to drive

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము తోలాను తోలాము
2nd person: నీవు / మీరు తోలావు తోలారు
3rd person m: అతను / వారు తోలాడు తోలారు
3rd person f: ఆమె / వారు తోలింది తోలారు