తోలు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

తోలు (tōlu)

  1. (anatomy) skin.
  2. hide or leather

Derived terms[edit]

Synonyms[edit]

Verb[edit]

తోలు (tōlu) (causal తోలించు)

  1. to drive
    వాటిని తన మందలోకి తోలుకొన్నాడు.
    vāṭini tana maṃdalōki tōlukonnāḍu.
    He drove them into his flock.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము తోలాను తోలాము
2nd person: నీవు / మీరు తోలావు తోలారు
3rd person m: అతను / వారు తోలాడు తోలారు
3rd person f: ఆమె / వారు తోలింది తోలారు