ద్వితీయా విభక్తి

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

ద్వితీయా విభక్తి ‎(dvitīyā vibhakti)

  1. (grammar) objective case, accusative case.

Usage notes[edit]

The suffixes used in the Telugu language are -ని ‎(-ni), ను ‎(nu), -ల ‎(-la), కూర్చి ‎(kūrci) and గురించి ‎(guriṃci).