ద్వితీయా విభక్తి

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

ద్వితీయా విభక్తి (dvitīyā vibhakti? (plural ద్వితీయా విభక్తులు)

  1. (grammar) objective case, accusative case.

Usage notes[edit]

The suffixes used in the Telugu language are -ని (-ni), ను (nu), -ల (-la), కూర్చి (kūrci) and గురించి (guriñci).