నవ్వించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

నవ్వు (navvu) +‎ -ఇంచు (-iṃcu)

Verb[edit]

నవ్వించు (navviṅcu)

  1. To make (one) laugh
    అతడు అందరినీ నవ్వించాడు.
    ataḍu aṃdarinī navviṃcāḍu.
    He made everyone laugh.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము నవ్వించాను నవ్వించాము
2nd person: నీవు / మీరు నవ్వించావు నవ్వించారు
3rd person m: అతను / వారు నవ్వించాడు నవ్వించారు
3rd person f: ఆమె / వారు నవ్వించింది నవ్వించారు

References[edit]

  • “నవ్వు” in Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge, page 639