నిర్మించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

నిర్మించు ‎(nirmin̄cu)

  1. to build
    1. రామదాసు భద్రగిరిపై రామాలయాన్ని నిర్మించాడు.
      1. Ramadasu built a temple for Rama on Bhadragiri.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము నిర్మించాను నిర్మించాము
2nd person: నీవు / మీరు నిర్మించావు నిర్మించారు
3rd person m: అతను / వారు నిర్మించాడు నిర్మించారు
3rd person f: ఆమె / వారు నిర్మించింది నిర్మించారు