నిర్మించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

నిర్మింౘు (nirmintsu)

Etymology[edit]

From Sanskrit निर्मा (nirmā) +‎ -ఇంచు (-iñcu)

Verb[edit]

నిర్మించు (nirmin̄cu)

  1. to build
    1. రామదాసు భద్రగిరిపై రామాలయాన్ని నిర్మించాడు.
      1. Ramadasu built a temple for Rama on Bhadragiri.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము నిర్మించాను నిర్మించాము
2nd person: నీవు / మీరు నిర్మించావు నిర్మించారు
3rd person m: అతను / వారు నిర్మించాడు నిర్మించారు
3rd person f: ఆమె / వారు నిర్మించింది నిర్మించారు

Synonyms[edit]

References[edit]

“నిర్మించు” in Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge, page 659