కట్టు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

కట్టు (kaṭṭu)

  1. to tie

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము కట్టాను కట్టాము
2nd person: నీవు / మీరు కట్టావు కట్టారు
3rd person m: అతను / వారు కట్టాడు కట్టారు
3rd person f: ఆమె / వారు కట్టింది కట్టారు

Synonyms[edit]

Noun[edit]

కట్టు (kaṭṭu)

  1. A tie, bond, band, bandage, knot.

Derived terms[edit]

Synonyms[edit]