కట్టు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

Cognate with Tamil கட்டு (kaṭṭu, tie, bandage, knot)

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

కట్టు (kaṭṭu) (causal కట్టించు)

  1. to tie

Synonyms[edit]

Antonyms[edit]

Verb[edit]

కట్టు (kaṭṭu)

  1. to build

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము కట్టాను కట్టాము
2nd person: నీవు / మీరు కట్టావు కట్టారు
3rd person m: అతను / వారు కట్టాడు కట్టారు
3rd person f: ఆమె / వారు కట్టింది కట్టారు

Synonyms[edit]

Noun[edit]

కట్టు (kaṭṭu? (plural కట్లు)

  1. tie, bond, band, bandage, knot
  2. The water in which any kind of pulse is boiled except rice.
    ఉలవకట్టుulavakaṭṭuBoilings of horse gram.

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]

“కట్టు” in Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge, page 231