కుట్టు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

కుట్టు ‎(kuṭṭu)

  1. A stitch.
  2. sewing, needle-work.
  3. A prick, or puncture, piercing.

Verb[edit]

కుట్టు ‎(kuṭṭu)

  1. To prick, pierce, sting
  2. To sew, stitch

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము కుట్టాను కుట్టాము
2nd person: నీవు / మీరు కుట్టావు కుట్టారు
3rd person m: అతను / వారు కుట్టాడు కుట్టారు
3rd person f: ఆమె / వారు కుట్టింది కుట్టారు