ప్రవహించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

ప్రవహింౘు (pravahiṃtsu)

Etymology[edit]

From Sanskrit प्रवह (pravaha, carrying) +‎ -ఇంచు (-iṃcu)

Verb[edit]

ప్రవహించు (pravahiṃcu)

  1. To run or flow (as a river).
    ఈ నది మెల్లగా ప్రవహిస్తున్నది.
    This river is flowing slowly.

Synonyms[edit]

Conjugation[edit]

DURATIVE singular plural
1st person: నేను / మేము ప్రవహిస్తున్నాను ప్రవహిస్తున్నాము
2nd person: నీవు / మీరు ప్రవహిస్తున్నావు ప్రవహిస్తున్నారు
3rd person m: అతను / వారు ప్రవహిస్తున్నాడు ప్రవహిస్తున్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు ప్రవహిస్తున్నది ప్రవహిస్తున్నారు

References[edit]

  • “ప్రవహించు” in Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge, page 838