ప్రవహిస్తున్నాను

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

ప్రవహిస్తున్నాను (pravahistunnānu)

  1. 1st-person singular durative form of ప్రవహించు (pravahiñcu).