మానుతొలుచుపిట్ట

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

మాను (mānu) +‎ తొలుచు (tolucu) +‎ పిట్ట (piṭṭa)

Noun[edit]

మానుతొలుచుపిట్ట (mānutolucupiṭṭa)

  1. the woodpecker bird.