మానుతొలుచుపిట్ట

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

From మాను (mānu, tree; wood) +‎ తొలుచు (tolucu) +‎ పిట్ట (piṭṭa, small bird).

Noun[edit]

మానుతొలుచుపిట్ట (mānutolucupiṭṭa? (plural మానుతొలుచుపిట్టలు)

  1. woodpecker