రెక్కలుకట్టుకొనివచ్చు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

రెక్కలు ‎(rekkalu) +‎ కట్టుకొని ‎(kaṭṭukoni) +‎ వచ్చు ‎(vaccu)

Verb[edit]

రెక్కలుకట్టుకొనివచ్చు ‎(rekkalukaṭṭukonivaccu)

  1. (idiomatic) to arrive immediately with enthusiasm.