వచ్చు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

వచ్చు (vaccu)

 1. to come, arrive
  నేను బస్సులో వచ్చాను.
  nēnu bassulō vaccānu.
  I came by bus.
  నీవు హైదరాబాదు ఎలా వచ్చావు?
  nīvu haidarābādu elā vaccāvu?
  How did you come to Hyderabad?
  అతను ఎప్పుడు వచ్చాడు?
  atanu eppuḍu vaccāḍu?
  When did he come?

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము వచ్చాను వచ్చాము
2nd person: నీవు / మీరు వచ్చావు వచ్చారు
3rd person m: అతను / వారు వచ్చాడు వచ్చారు
3rd person f: ఆమె / వారు వచ్చింది వచ్చారు