విను

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

విను ‎(vinu)

  1. to hear
    నేను అతని గురించి విన్నాను.
    I heard about him.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము విన్నాను విన్నాము
2nd person: నీవు / మీరు విన్నావు విన్నారు
3rd person m: అతను / వారు విన్నాడు విన్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు విన్నది విన్నారు

Noun[edit]

విను ‎(vinu)

  1. sky