వెన్న

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Proto-Dravidian *weṇ-ney. Cognate with Tamil வெண்ணெய் (veṇṇey), Malayalam വെണ്ണ (veṇṇa), Kannada ಬೆಣ್ಣೆ (beṇṇe).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

వెన్న (vennan (plural వెన్నలు)

  1. Butter: A soft, fatty foodstuff made by churning the cream of milk.
    Synonym: నవనీతము (navanītamu)
    ఉట్టిమీద వెన్న వుండగా, వూరెల్లా నేతికి దేవులాడనేల
    uṭṭimīda venna vuṇḍagā, vūrellā nētiki dēvulāḍanēla
    While there is butter in the net, why hunt through the whole village for ghee?

Derived terms[edit]

References[edit]