సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Noun[edit]

సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి (sambōdhanā prathamā vibhakti? (plural సంబోధనా ప్రథమా విభక్తులు)

  1. (grammar) vocative case

Usage notes[edit]

The suffixes used in the Telugu language are (ō), ఓయి (ōyi), ఓరి (ōri) and ఓసి (ōsi).