సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి ‎(saṃbōdhanā prathamā vibhakti)

  1. (grammar) vocative case

Usage notes[edit]

The suffixes used in the Telugu language are ‎(ō), ఓయి ‎(ōyi), ఓరి ‎(ōri) and ఓసి ‎(ōsi).