సూర్యుడు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

సూర్యుడు.

Etymology[edit]

From Sanskrit सूर्य (sūrya, sun) +‎ -డు (-ḍu).

Proper noun[edit]

సూర్యుడు (sūryuḍum

  1. Sun (the star at the center of the Solar System)
    Synonyms: ఆదిత్యుడు (ādityuḍu), ఉష్ణాంశువు (uṣṇāṃśuvu), ఉష్ణుడు (uṣṇuḍu), దినకరుడు (dinakaruḍu), పూషుడు (pūṣuḍu), భానుడు (bhānuḍu), భాస్కరుడు (bhāskaruḍu), మిత్రుడు (mitruḍu), మిహిరుడు (mihiruḍu), రవి (ravi), వెలుగురేడు (velugurēḍu)

Declension[edit]

Derived terms[edit]

Further reading[edit]