ಜರ್ಮನಿ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Kannada[edit]

Proper noun[edit]

ಜರ್ಮನಿ (jarmani)

  1. Germany
    ಕನ್ನಡ ವೈಯಾಕರಣನಾದ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು.
    kannaḍa vaiyākaraṇanāda kiṭṭal jarmaniyalli huṭṭiddaru.
    The Kannada grammarian Kittel was born in Germany.

Declension[edit]

Case/Form Singular Plural
Nominative ಜರ್ಮನಿಯು (jarmaniyu) ಜರ್ಮನಿಗಳು (jarmanigaḷu)
Accusative ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು (jarmaniyannu) ಜರ್ಮನಿಗಳನ್ನು (jarmanigaḷannu)
Instrumental ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ (jarmaniyinda) ಜರ್ಮನಿಗಳಿಂದ (jarmanigaḷinda)
Dative ಜರ್ಮನಿಗೆ (jarmanige) ಜರ್ಮನಿಗಳಿಗೆ (jarmanigaḷige)
Genitive ಜರ್ಮನಿಯ (jarmaniya) ಜರ್ಮನಿಗಳ (jarmanigaḷa)