ನಡೆ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Kannada[edit]

Noun[edit]

ನಡೆ (naḍe)

 1. walking, gait
  ಆತನ ನಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
  ātana naḍeyannu nōḍidare arasanāgiddāne anta annisuttade.
  If you look at his walking, it seems as if he is a king.
 2. behavior
  ಆ ಮಗುವಿನ ನಡೆಯು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು.
  ā maguvina naḍeyu tumba keṭṭāgittu.
  That child's behavior was very bad.

Verb[edit]

ನಡೆ (naḍe)

 1. To walk
  ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
  kāludāriya mēle naḍeyuttiddāne.
  He is walking on the sidewalk.
 2. To behave
  ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.
  keṭṭāgi naḍedare ninnannu śikṣisuvenu.
  If you behave badly, I will punish you.
 3. To go on, proceed, continue
  ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
  śāleyannu kaṭṭuvudu naḍeyuttide.
  The school's construction is going on.

Conjugation[edit]

All conjugation templates are still in progress. Contact user Princeps linguae for information, questions, or comments about them.