ಪಡಿಯಚ್ಚು

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Kannada[edit]

Noun[edit]

ಪಡಿಯಚ್ಚು (paḍiyaccu)

  1. duplicate

Declension[edit]

Case/Form Singular Plural
Nominative ಪಡಿಯಚ್ಚು (paḍiyaccu) ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳು (paḍiyaccugaḷu)
Accusative ಪಡಿಯಚ್ಚನ್ನು (paḍiyaccannu) ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳನ್ನು (paḍiyaccugaḷannu)
Instrumental ಪಡಿಯಚ್ಚಿನಿಂದ (paḍiyaccininda) ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳಿಂದ (paḍiyaccugaḷinda)
Dative ಪಡಿಯಚ್ಚಿಗೆ (paḍiyaccige) ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳಿಗೆ (paḍiyaccugaḷige)
Genitive ಪಡಿಯಚ್ಚಿನ (paḍiyaccina) ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳ (paḍiyaccugaḷa)