ಶಕ್ತಿ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Kannada[edit]

ಸೌರಫಲಕಗಳು ಸೂರ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಆಯುತ್ತವೆ. (Solar panels collect the energy that is in sunlight.

Noun[edit]

ಶಕ್ತಿ (śakti)

 1. energy
  ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯು ಅಂಗರಾಮ್ಲವಾಯುವನ್ನು ಹೊರಬಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
  saura śaktiya baḷakeyu aṅgarāmlavāyuvannu horabiḍisuvudilla.
  The use of solar energy does not cause carbon dioxide to be emitted.
 2. power
  ಆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.
  ā dēśada rāṣṭrapatige tumba śakti ide.
  The president of that nation has a lot of power.
 3. capability, strength
  ಮಹಾಭಾರತವೆಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು.
  mahābhāratavemba padyadalli bhīmanige tumbā śakti ittu.
  In the poem the Mahabharata Bhima had a lot of strength.

Declension[edit]

Case/Form Singular Plural
Nominative ಶಕ್ತಿಯು (śaktiyu) ಶಕ್ತಿಗಳು (śaktigaḷu)
Accusative ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (śaktiyannu) ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು (śaktigaḷannu)
Instrumental ಶಕ್ತಿಯಿಂದ (śaktiyinda) ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ (śaktigaḷinda)
Dative ಶಕ್ತಿಗೆ (śaktige) ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (śaktigaḷige)
Genitive ಶಕ್ತಿಯ (śaktiya) ಶಕ್ತಿಗಳ (śaktigaḷa)