ജനുവരി

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from English January.

Pronunciation[edit]

Proper noun[edit]

ജനുവരി (januvari)

  1. January

See also[edit]

Gregorian calendar months in Malayalam · ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ (grigōṟiyaṉ kalaṇṭaṟ) (layout · text)
January February March April
ജനുവരി (januvari),
ജാനുവരി (jānuvari)
ഫെബ്രുവരി (februvari) മാർച്ച് (māṟccŭ) ഏപ്രിൽ (ēpril)
May June July August
മെയ് (meyŭ),
മേയ് (mēyŭ)
ജൂൺ (jūṇ) ജൂലൈ (jūlai) ഓഗസ്റ്റ് (ōgasṟṟŭ),
ആഗസ്ത് (āgastŭ)
September October November December
സെപ്റ്റംബർ (sepṟṟambaṟ),
സെപ്ടംബർ (sepṭambaṟ)
ഒക്റ്റോബർ (okṟṟōbaṟ),
ഒക്ടോബർ (okṭōbaṟ)
നവംബർ (navambaṟ) ഡിസംബർ (ḍisambaṟ)