ദൂരഭാഷണശ്രവണസഹായി

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

From ദൂരഭാഷണി (dūrabhāṣaṇi) +‎ ശ്രവണം (śravaṇaṁ) +‎ സഹായി (sahāyi).

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /d̪uːɾɐbʱäːʂɐɳɐʃɾɐʋɐɳɐsähäːji/

Noun[edit]

ദൂരഭാഷണശ്രവണസഹായി (dūrabhāṣaṇaśravaṇasahāyi)

  1. (rare): mobile phone
    Synonyms: മൊബൈൽഫോൺ (mobailfōṇ), ജംഗമദൂരവാണി (jaṅgamadūravāṇi), സഞ്ചാരദൂരഭാഷിണി (sañcāradūrabhāṣiṇi)