വകഭേദം

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Noun[edit]

വകഭേദം (vakabhēdaṃ)

  1. variant
    • 2020, December 27 ,[1]
      കോവിഡ് വകഭേദം ഫ്രാൻസിലും സ്പെയിനിലും സ്ഥിരീകരിച്ചു; ബ്രിട്ടനിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി
      A covid variant was confirmed in France and Spain; restrictions in Britain are tightened.