စှ်

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Mon[edit]

Mon cardinal numbers
 <  9 10 11  > 
    Cardinal : စှ်

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Old Mon စသ် (cas).[3] Cognate with Nyah Kur จัซ.

Pronunciation[edit]

  • (Myanmar, Thailand) IPA(key): /cɔh/
  • (file)

Numeral[edit]

စှ် (transliteration needed)[4][5][2]

  1. ten

Derived terms[edit]

References[edit]

  1. 1.0 1.1 1.2 Mon Thai Dictionary (application), based on พจนานุกรมมอญ-ไทย ฉบับมอญสยาม [Mon-Thai Dictionary, Siamese Mon Edition].
  2. 2.0 2.1 Shorto, H.L. (1962) A Dictionary of Modern Spoken Mon[1], London: Oxford University Press. Searchable online at SEAlang.net.
  3. ^ Jenny, Mathias (2001). A Short Introduction to the Mon Language.
  4. ^ อนุสรณ์ สถานนท์, ร้อยตรี [Anusorn Sathanon, Sub-Lt.] (1984) พจนานุกรม มอญ-ไทย [Mon-Thai Dictionary]; Thai translation of Halliday, R. (1922) A Mon-English Dictionary, Bangkok: Siam Society (2nd ed.: Rangoon: Mon Cultural Section, Ministry of Union Culture, Govt. of the Union of Burma, 1955).
  5. ^ จำปี ซื่อสัตย์ [Champi Suesat] (2007[2008]) พจนานุกรมไทย-มอญ สำเนียงมอญลพบุรี [Thai-Mon (Lopburi Dialect) Dictionary] (in Thai), ปทุมธานี [Pathum Thani]: วัดจันทน์กะพ้อ [Chan Kapho Temple]