កម្ពុជា

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer Wikipedia has an article on:
Wikipedia km

Pronunciation[edit]

Proper noun[edit]

កម្ពុជា (kampu’cie)

  1. Cambodia; Kampuchea
    ប្រទេសកម្ពុជា‎ ― prɑteeh kampu’cie ― Cambodia (country)

Synonyms[edit]

Descendants[edit]