ស្រុកខ្មែរ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ស្រុកខ្មែរ
s̥rukk̥ʰmaer
WT romanisation srok khmae
(standard) IPA(key) /srok ˈkʰmae/

Proper noun[edit]

ស្រុកខ្មែរ (srok khmae)

  1. Cambodia, Khmer land

Synonyms[edit]