កូរ៉េខាងត្បូង

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

កូរ៉េ (kourei) +‎ ខាងត្បូង (khaang tboung)

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic កូរ៉េខាងត្បូង
kūr″ekʰāṅt̥pūṅ
WT romanisation kourei khaang tboung
(standard) IPA(key) /kou.ˈrei kʰaːŋ tɓouŋ/

Proper noun[edit]

កូរ៉េខាងត្បូង (kourei khaang tboung)

  1. South Korea (a country in East Asia)