កំរងកោះ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer

[edit]

Etymology

[edit]

កំរង (kɑmrɑɑng) +‎ កោះ (kɑh).

Pronunciation

[edit]
Orthographic កំរងកោះ
kṃrṅkoḥ
Phonemic កំ-រ៉ង កោះ
kṃ-r″ṅ koḥ
WT romanisation kɑmrɑɑng kɑh
(standard) IPA(key) /kɑm.ˈrɑːŋ kɑh/

Noun

[edit]

កំរងកោះ (kɑmrɑɑng kɑh)

  1. archipelago
    Synonym: ប្រជុំកោះ (prɑcum kɑh)