ក្មេងប្រុស

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ក្មេង (kméng) + ប្រុស (brŏs)

Noun[edit]

ក្មេងប្រុស (kméngbrŏs)

  1. boy