ខ្ទឹមបារាំង

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ខ្ទឹម (khtɨm) +‎ បារាំង (baarang)

Pronunciation[edit]

Orthographic ខ្ទឹមបារាំង
k̥ʰdẏmpārāṃṅ
Phonemic ខ្ទឹម បា-រ៉័ង
k̥ʰdẏm pā-r″˘ṅ
WT romanisation khtɨm baarang
(standard) IPA(key) /kʰtɨm ɓaː.ˈraŋ/

Noun[edit]

ខ្ទឹមបារាំង (khtɨm baarang)

  1. onion

See also[edit]